DHL netwerk

Eigen netwerk
GelrePost profiteert van het netwerk van DHL Global Mail. Dit garandeert een 100% landelijke dekking. Via dit netwerk bezorgt GelrePost uw post zo efficiënt mogelijk en tegen een scherp tarief.

Beste Kwaliteit
DHL Global Mail houdt scherp in de gaten of de bezorgkwaliteit voldoet of verbeterd kan worden. Zij zijn hierin transparant. In samenwerking met TNS NIPO wordt dit steekproefsgewijs frequent gemeten. Een grote groep respondenten, die regelmatig wisselt, voorziet hen van de juiste informatie.

TNS Nipo meet kwaliteit
Onze bezorgkwaliteit is ons bestaansrecht. Onze klanten rekenen er op dat hun post goed en professioneel bezorgd wordt. TNS NIPO onderzoekt dit voor ons. Zowel bij GelrePost als bij DHL Global Mail is kwaliteit immers prioriteit.

Bezorgnorm 
GelrePost bezorgt via DHL Global Mail in Nederland 2x per week post. Binnen de afgesproken service kaders bezorgen wij volgens de norm. Onze bezorgzekerheidsnorm is 99,8%.

Onze klanten
Het meest recente tevredenheidsonderzoek heeft aangetoond dat onze klanten de persoonlijke contacten in combinatie met een concurrerende prijsstelling het meest waarderen aan DHL Global Mail. Dat onderzoek wordt jaarlijks in opdracht van onze moederorganisatie Deutsche Post uitgevoerd door MRSC, een onafhankelijke internationale specialist in het uitvoeren van klant tevredenheidonderzoeken.

© Gelre Post - Ontwerp website en CMS: Fervent Digital, concept en inhoud: www.ikwijsudeweg.nl